Werkwijze

architectonisch ontwerp . technische uitwerking . bouwbegeleiding . bouwkundige uitvoering 

Mijn voornaamste doel is om inzicht, overzicht en daarmee rust te bieden gedurende het gehele proces waarin een wens letterlijk wordt omgebouwd tot een woning. Een plek waarin u zich thuis voelt. Een bouwproces is intensief, ingrijpend en voor iedere traject weer anders. Met als basis mijn jarenlange ervaring in verschillende facetten van het ontwerp- en bouwproces begeleid en adviseer ik u in die onderdelen waar u het wenst. Hier volgt een opsomming van de opties en hieruit kiest u het pakket dat bij uw wensen past.

 

FASE I WEDERZIJDSE ORIENTATIE 


Wij voeren samen een kennismakingsgesprek, waarbij uw wensen met betrekking tot de verbouwing worden besproken. Hierbij kijken we voornamelijk naar het ambitieniveau van u als opdrachtgever. Als deze aansluit bij mijn passie en ik geloof dat ik een meerwaarde kan hebben bij het realiseren van uw droom breng ik graag een offerte uit voor de architectonische begeleiding en technische uitwerking. Als dat een passende aanbieding is en u besluit een samenwerking aan te gaan volgen de hierna genoemde fasen. 


FASE II AANBIEDING ONTWERPWERKZAAMHEDEN

Omdat het in deze fase moeilijk is exact  te weten wat de uiteindelijke bouwkosten zullen zijn, wordt een eenvoudig rekenmodel   gehanteerd. Op basis van de te verbouwen m2 wordt door middel van marktconforme   kengetallen een schatting van de verbouwingskosten gemaakt. Bij totaal   verbouwingen liggen de kosten gemiddeld tussen de € 1.200 en € 2.100 per m2.  Dit varieert afhankelijk van het ambitieniveau,   de schaal van de woning, de huidige technische staat van het pand en de aard   van de eventuele constructieve ingrepen en andere mogelijke complicerende   factoren. Het betreft dan een m2 inclusief afwerkingen sanitair, keuken én   technische adviseurs. Omdat deze onderdelen sterkt beïnvloed worden door uw   persoonlijke keuzes, zit hier een vrij grote range in.

  

Als honorarium voor de adviesdiensten   wordt 6 % van de bouwsom aangehouden. Deze dekt de architectonische en de eerste  eventuele constructieve adviseurskosten. Wat   de werkelijke kosten van de verbouwing worden wordt in de volgende fasen in   nauwe samenspraak met jullie als opdrachtgevers bepaald en staat los van de   in deze fase genoemde adviseurskosten. 


FASE III SCHETSONTWERP EN ELEMENTEN BEGROTING

 

De eerste ontwerp ideeën worden besproken en daar wordt een elementen begroting aan gekoppeld. In deze fase krijgen jullie in grote lijnen inzicht in wat de kosten zijn van de verschillende ontwerpwensen. Samen beginnen we een beeldbord op te stellen. De plattegronden worden gedigitaliseerd en hierbij kunnen verschillende varianten worden uitgewerkt en waar nodig (deel) 3D visualisaties gemaakt. Op basis van de elementen begroting kunnen jullie een keuze maken welke (ontwerp) onderdelen het beste passen bij jullie wensen en het budget. Ik zal op basis van mijn expertise  van de markt ook adviseren over wat markttechnisch de beste investering is en wat architectonisch de meeste waarde heeft. Dit is van belang, maar uw persoonlijke wensen spelen hierbij uiteraard ook een belangrijke rol.

Aan het einde van deze fase hebben we

-        EEN SCHETSONTWERP

-        EEN BEELDBORD

-        3D (DEEL) MODEL

-        ELEMENTEN BEGROTING 


FASE IV VOORLOPIG ONTWERP EN BEGROTING

 

In deze fase wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt. De plannen worden concreter. In deze fase wordt de eerste constructieve opzet bepaald en voeren wij de eerste gesprekken met de gemeente om te kijken of die nog (kostenverhogende) eisen stellen. Denk hierbij aan restricties als gevolg van een monumentale status, gemeentelijke precariokosten, leges kosten t.b.v. hijs en/of omgevingsvergunningen, eisen m.b.t. grondonderzoek etc.

 Aan het einde van deze fase hebben we een voorlopig ontwerp set bestaande uit

-        PLATTEGRONDEN 1:100

-        DOORSNEDEN 1:100

-        BEKNOPTE WERKOMSCHRIJVING

-        CONSTRUCTIEVE OPZET

-        BEELD BEPALENDE DETAILS

Met deze documenten set kunt u verschillende uitvoerende partijen vragen een offerte uit te brengen voor de uitvoeringswerkzaamheden. De aanbiedingen zijn dan op dezelfde stukken gebaseerd en zijn daardoor eenvoudiger met elkaar te vergelijken. Hierbij kan ik u  ook adviseren met betrekking tot partijen waar ik goede samenwerkingen mee hebben gehad. Of eventueel het project zelf aannemen.

 

EXTRA DIENSTEN


Naast de documenten die in fase III en IV zijn omschreven en dus bij de prijs inbegrepen zitten, kan ik in samenwerking met de nodige experts ook de volgende werkzaamheden voor u verzorgen.

-        VERGUNNING AANVRAGEN

-        CONSTRUCTIEVE UITWERKING BEREKENEN

-        3D MODEL UITWERKEN

-        AFWERKSTAAT OPSTELLEN

-        ELECTRAPLAN TECHNISCH UITWERKEN

-        INSTALLATIEPLAN TECHNISCH UITWERKEN

-        WELSTANDSTEKENINGEN VERZORGEN

-        WELSTANDS COMMUNICATIE/ZITTING BIJWONEN

-        UITWERKING SANITAIRE RUIMTEN

-        UITWERKING KEUKEN

-        TUIN ONTWERP

-        UITWERKING MEUBELS OP MAAT

-        ESTHETISCHE BEGELEIDING TIJDENS DE BOUW

Deze worden dan in een later stadium separaat aan u aangeboden, omdat wat benodigd is sterk afhankelijk is van wat er in de voorgaande fasen wordt bepaald. 

 


 


 


 

 
 
E-mailen
Instagram